Solid februar-måned for BJRL Media

Skrevet av: Admin
02/03/2014

Februar 2014 ble nok en solid måned for BJRL Media. – Med 733.000 kroner i provisjonsinntekter fra affiliatekampanjer er dette vår fjerde beste måned noensinne, sier Bjørn Jarle Røberg-Larsen, daglig leder i BJRL Media.

Høyere dagsomsetning enn januar
Januar 2014 ble en enda bedre måned målt i totalomsetning, med 776.000 kroner i provisjonsinntekter fra affiliate. – Men februar hadde bare 28 dager i år, mens januar hadde 31 dager. Justert for antallet dager ble omsetningen i februar høyere enn i januar. Snittet pr dag i februar viser en provisjon fra affiliate på 26.212 kroner, fastslår Røberg-Larsen.

Mens dagsgjennomsnittet for januar viser 25.043 kroner.

– Målt i dagsgjennomsnitt øker vi dermed affiliateomsetningen med ca 4,7 % fra januar til februar, og det er vi godt fornøyde med, konstaterer Røberg-Larsen.

Opp på magasiner, stabilt på lån, ned på kredittkort
Tallene måler provisjonsinntekter for nettstedene og markedsføringsaktivitetene som BJRL Media  administrerer, dvs. for selskapene Innlandet Utvikling AS, BJRL Media Ltd og Web Bolig Norge Røberg-Larsen. Men tallene inkluderer ikke leieinntekter, salgsinntekter, konsulenttjenester og tilsvarende, det er kun omsetningen på affiliatemarkedsføring som gjengis her.

Segmentet som har størst økning fra januar til februar er magasiner og bøker. Her økte provisjonsinntektene fra 83.980 kroner i januar til 91.690 kroner i februar. – Dette segmentet utgjør nå 12,5 % av de totale provisjonsinntektene våre fra affiliate, sier Bjørn Jarle Røberg-Larsen.

Segmentet som har størst tilbakegang er kredittkort. – Inntekten vår i februar var 63.280 kroner i provisjon fra kredittkort, mot 90.997 kroner i januar. Nedgangen skyldes at en aktør som vi tidligere har samarbeidet med avviklet affiliateprogrammet sitt i februar. Ytterligere en aktør avvikler fra 1. mars, så vi forventer ytterligere nedgang her i mars måned, sier Røberg-Larsen.

De største provisjonsinntektene for BJRL Media kommer fra segmentet «lån», og her er det små endringer. – Provisjonsinntektene våre fra markedsføring av lån utgjorde 65,8 % av affiliateomsetningen vår i januar. I februar utgjorde disse inntektene 65,5 % av totalen, sier Røberg-Larsen. I kroner betyr dette 480.848 i februar mot 510.777 i januar.

Adsense-nedgang
Google Adsense har en nedgang i februar til 48.833 kroner (62.123 kroner i januar). – Husk at januar 2014 var vår beste måned noensinne. Ikke siden vår oppstart med Adsense i 2007 har vi hatt høyere omsetning på en enkelt måned enn vi hadde i januar 2014. Selv om omsetningen i februar er noe lavere, er februar 2014 likevel vår nest beste måned målt i omsetning hos Adsense, forteller Røberg-Larsen.

Provisjonsinntektene BJRL Media får fra Google Adsense kommer utelukkende fra de tekstbaserte Google-annonsene som ligger på BJRL Medias ulike nettsteder.

Her er omsetningen i hovedsegmentene for BJRL Media i februar 2014:

Lån 480.848 kr (65,5 % av samlet affiliateprovisjon denne måneden)
Kredittkort 63.280 (8,6 %)
Bøker og magasiner 91.690 (12,5 %)
Google Adsense 48.833 (6,7 %)
Kosthold og livsstil 9.364 (1,3 %)
Øvrig 39.926 (5,4 %)

Tags: , , ,

Category: Nyheter | RSS 2.0 | Legg igjen en kommentar | trackback

Ingen kommentarer ennå

Si din mening