Om BJRL Media

Skrevet av: Admin

BJRL Media er et norskeid medieselskap med registrert hovedkontor i London, og med nasjonalt hovedkontor i Elverum. Selskapet fokuserer på tre forretningsområder:

  • Eierskap (helt eller delvis) i norske nettsteder.
  • Markedsføring av norske og internasjonale varer og tjenester på nasjonale og internasjonale digitale plattformer.
  • Rådgivning i strategisk kommunikasjon og responsbasert markedsføring innenfor digitale medier, sosiale medier og andre nasjonale/internasjonale elektroniske medier.

Selskapet er registrert i London på grunn av det internasjonale fokuset, for å sikre tilsvarende rammebetingelser som konkurrerende selskaper som opererer i det samme markedet. Men selskapets ledelse og ansatte er i Norge, og selskapet er underlagt samme regelverk som norske bedrifter hva angår lønn, moms, skatter og avgifter.

Ønsker du å kontakte BJRL Media, kan daglig leder og eneeier Bjørn Jarle Røberg-Larsen kontaktes på telefon 40466384 eller mail bjrl@bjrl.no.